Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsbureau:

http://www.toegankelijkheidsbureau.be

Toegankelijk Vlaanderen:

http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/start

Streven naar integrale toegankelijkheid:

http://www.toegankelijkgebouw.be/