Medisch-therapie

Belgische Bobath vereniging:
http://www.bobath.be/ 


Laakdals inclusienetwerk voor kinderen:
http://www.vzwlink.be/