Lidgeld ?

De werking van de vereniging wordt gefinancierd met de bijdragen van de leden.

Het lidgeld bedraagt 25 euro per jaar, te storten op rekening van de verenigingIBAN:  BE69  3200  7433  1978,

BIC:    BBRUBEBB.

 

Inwoners van Herentals kunnen gebruik maken van hun vrijetijdspas.

 

Door storting van dit lidgeld :

• bent u lid van de vereniging ;

• ontvangt u het tijdschrift ;

• ontvangt u de uitnodigingen voor de activiteiten ;

• kan u gebruik maken van de diensten aan ledentarief van de diverse werkgroepen zoals:

  • oudercontact
  • IEdocumentatiecentrum
  • IEzwemmen – ‘t Dolfijntje
  • IEsport
  • IELimburg
  • IEgezinsvakantie
  • CP Werkgroep
  • CP Babbelbox

Deze voordelen gelden ook voor de overige leden van het gezin.

De leden van IEsport betalen 15 euro extra voor hun aansluiting bij de Parantee-Psylos vzw.

 

GIFTEN

Voor giften vanaf 40 euro wordt door de vereniging een fiscaal attest afgeleverd, zodat deze gift aftrekbaar is van de personenbelasting. De attesten worden verstuurd tijdens de maand februari volgend op het jaar van de gift.

 

BANKRELATIE

IE

IBAN BE69 3200 7433 1978

BIC   BBRUBEBB

IE-zwemmen

IBAN BE25 7885 1585 0382

BIC GKCCBEBB

IE-Limburg

IBAN BE38 4588 0454 6172

BIC KREDBEBB

 

BTW NUMMER: BE0 422.948.407