Dono

Via het DONO platform kan je onze vereniging steunen door

- rechtstreeks een online gift over te maken

- zelf een actie te starten waarvan de opbrengst naar onze vereniging wordt doorgestort.

Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaat attest afgeleverd.

Hartelijk dank voor uw steun en inzet.